ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Δήμος Δομοκού)

Η επίσκεψη του Δημάρχου Δομοκού κ. Σύρου τον Οκτώβριο 2012 στο σχολείο μας είχε γίνει στα πλαίσια μιας καινοτόμου ευρωπαϊκής δράσης, της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Δημοκρατίας».  Στο κάλεσμα του Δημάρχου για συζήτηση με τους μαθητές, η ανταπόκρισή τους ήταν πολύ θετική, εκφράζοντας τις απόψεις τους για τη βελτίωση της ζωής στην τοπική κοινωνία. Μέσα από πλούσιο φωτογραφικό υλικό ανέδειξαν ελλείψεις, παραλείψεις αλλά και θετικές παρεμβάσεις της Δημοτικής Αρχής στην περιοχή. Τέλος κατέθεσαν γραπτές προτάσεις στο Δήμαρχο, αρκετές από τις οποίες υιοθετήθηκαν από τον ίδιο αλλά και το Δ.Σ. Δομοκού. Ως επιβράβευση αυτής της πρωτοβουλίας δεχτήκαμε και την ευρωπαϊκή διάκριση του σχολείου μας, με την τιμή να συμπεριληφθεί το Γυμνάσιο Ομβριακής στο αντίστοιχο έντυπο υλικό που θα εκδοθεί σύντομα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας προσκαλούμε λοιπόν να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Δημοκρατίας», αλλά και του Υπουργείο Εσωτερικών για τις καινοτόμες δράσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπου γίνεται επίσης αναφορά.

(βλ. παλαιότερη ανάρτηση από την επίσκεψη του Δημάρχου)

dimarxos